Taseen ulkopuolinen rahoitus

Taseen ulkopuoliset rahoitusratkaisut mahdollistavat omaisuus- ja velkaerien siirtämisen taseen ulkopuolelle siten, että rahoitusmuoto ei vaikuta yrityksen taloudelliseen asemaan.

Tavanomaisin tapa taseen ulkopuoliselle rahoitukselle on leasing ja erityisesti sale & leaseback-järjestelyt, joissa varat ja velat ensin myydään, mutta otetaan leasingilla itselle käyttöön. Tällöin vain leasingmaksut näkyvät yhtiön tilinpäätöksessä. Tehokkaasti toteutettu leasingjärjestely edellyttää kokemusta ja syvällistä ymmärrystä. Aalto Capital toimii yritysten neuvonantajana leasing-järjestelyissä.

Contact