Mezzanine-rahoitus

Mezzanine eli välirahoitus yhdistää vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä hyödyntäen molempien rahoitusmuotojen hyviä puolia. Oikein strukturoituna mezzanine-rahoitus luetaan omaksi pääomaksi parantaen yhtiön omavaraisuutta ja velkaantuneisuuden tunnuslukuja täten helpottaen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista. Myös oman pääoman ehtoisen hankkimiselle mezzanine-rahoitus taseessa antaa liikkumatilaa.

Koska mezzanine-rahoitus tavanomaisesti on vakuudetonta, maksukyvyttömyystilanteessa sijoittajat ovat heikommassa asemassa kuin esimerkiksi vakuudellisia lainoja tarjonneet tahot ja täten Due Diligence-prosessi tyypillisesti on laajempi. Aalto Capital toimii yritysten neuvonantajana koko rahoituksenhankintaprosessin ajan. Roolinamme on avustaa kaikissa laina-järjestelyyn liittyvissä asioissa ja sopivien sijoittajien valinnassa.

Contact