Private Placement (USPP / EURO PP)

Suorat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit sijoittajilta eivät monessa tapauksessa ole yritykselle mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja kustannusten ja dokumentaatiovaatimusten vuoksi. US Private Placement- ja EURO Private placement-instrumentit ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti keskisuurien yritysten joukossa, joille nämä ovat vaihtoehto hankkia velkarahoitusta kansainvälisiltä markkinoilta ja muokata pääomarakennetta.

Aalto Capital toimii asiakkaan neuvontajana liikkeeseenlaskuprosessissa ja avustaa löytämään yrityksen tilanteeseen sopivimmat vaihtoehdot.

Contact