Osakeannit ja oman pääoman ehtoinen rahoitus

Yritysten rahoitustarpeet muuttuvat yrityksen kehitysvaiheen myötä. Oli kyseessä sitten yrityksen aikainen vaihe, kasvu, laajentuminen tai jo vakiintunut liiketoiminta, ovat oman pääoman rahoituksen lähteet ja sijoittajauniversumi erilaiset. Avainasemassa onnistuneelle rahoituksenhankinnalle on löytää yrityksen tilanteelle ja kehitysvaiheelle oikeanlaiset oman pääoman ehtoiset sijoittajat.

Aalto Capital toimii listattujen ja listaamattomien yhtiöiden neuvonantajana rahoituksenhankinnassa ja erityyppisten osakeantien järjestämisessä. Tavanomaiset toimeksiantomme ovat julkisia osakeanteja, private placement-järjestelyitä tai suunnattuja osakeanteja.

Tehtävämme on löytää oikeanlaiset sijoittajat asiakkaan tarpeisiin, vastata osakeantiprosessin koordinoinnista ja avustaa valitsemaan sopivat välittäjät, lainopilliset neuvonantajat ja muut prosessin edellyttämät tahot tarvittaessa.

Contact