Joukkovelkakirjalainat

Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen ja vaatii tilannekohtaista räätälöintiä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisääntyvä pankkien sääntely lisää vaihtoehtoisten vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien kiinnostavuutta osana velkarakennetta ja antaa enemmän liikkumavaraa kuin perinteiset lainat rahoitusinstituutioilta. Joukkovelkakirjalainat ovat yrityksille rahoitusinstituutiosta riippumattoman houkutteleva rahoitusvaihtoehto, jotka tuovat joustavuutta rahoitusrakenteeseen ja mahdollistavat sijoittajauniversumin laajentamisen. Vaihtoehtoisesti myös erilaiset vakuudelliset arvopaperistetut lainamuotoiset instrumentit ovat joustava tapa yrityksen rahoitukselle.

Aalto Capital toimii asiakkaan neuvonantajana koko liikkeeseenlaskuprosessin ajan ja vastaa prosessin koordinoinnista aina suunnittelusta toteutukseen. Avustamme valitsemaan prosessiin parhaiten sopivat tahot tekniseen toteutukseen ja instrumenttien myyntiin. Painotamme erityisesti asiakkaalle juuri oikeanlaisten sijoittajien löytämisen merkitystä pitkällä aikavälillä.

Erinomainen projektinjohto ja sopivien asiantuntijoiden (lainopilliset neuvonantajat, sijoittajaviestintä jne.) valinta ovat edellytyksiä onnistuneelle järjestelylle. Täten muodostamme aina asiakkaan tarpeisiin sopivimman projektitiimin koostuen valituista yhteistyökumppaneista toteuttamaan järjestelyä. Tavoitteenamme on pitkäaikainen ja kokonaisvaltainen kumppanuus asiakkaiden kanssa, mikä tarkoittaa yhteistyötä myös liikkeeseenlaskun jälkeisissä toimissa erityisesti markkinoihin, viranomaisiin ja muihin osapuoliin nähden.

Contact