Infrastruktuurihankkeiden rahoitus

Suorat sijoitukset infrastruktuurihankkeisiin ovat instituutioille ja ammattimaisille sijoittajille kiinnostava vaihtoehto erityisesti korkotason ollessa matala. Yhä useammat ammattimaiset sijoittajat osallistuvat suoraan hankkeiden rahoitukseen tilanteissa, joissa julkisen sektorin lisäksi tarvitaan muita rahoituslähteitä.

Infrastruktuurihankkeen rahoitusrakenne on kriittinen menestystekijä hankkeen toteutukselle. Aalto Capital toimii neuvonantajan hankkeeseen sopivien rahoituslähteiden arvioinnissa ja rahoitusrakenteen suunnittelussa. Sopivan rakenteen löydyttyä, Aalto Capital vastaa myös koko rahoituksenhankintaprosessin koordinoinnista.

Contact