Velkarahoitus

Erilaiset velkainstrumentit muodostavat tavallisesti suurimman osan kiinteistöhankkeen rahoituksesta. Hankkeen rahoitusrakenteen suunnittelu on tärkeä osa hankkeen kannattavuuden ja tuoton, sekä toisaalta riittävän rahoituksen kannalta. Hankkeen kehittäjä voi valita erilaisista vaihtoehtoisista instrumenteista sopivan kokonaisuuden tavanomaisen pankkilainan rinnalle. Aalto Capital toimii yritysten neuvonantajana suunniteltaessa ja toteutettaessa projektirahoitukseen soveltuvia velkarakenteita hyödyntäen laajaa sijoittaja- ja rahoittajaverkostoamme kotimarkkinoilla sekä kansainvälisesti.

Me tyypillisesti koordinoimme koko rahoituksenhankintaprosessia suunnittelusta toteutukseen. Vallitsevat markkinaolosuhteet vaikuttavat aina valittavaan rakenteeseen ja ne tulee huomioida suunnitteluvaiheessa.

Contact