Rahoituksen hankkiminen pääomamarkkinoilta

Toimimme neuvonantajana hankittaessa projektirahoitusta kiinteistö- ja rakennushankkeisiin pääomamarkkinoilta tai muista lähteistä. Kehitys- tai rakennushankkeeseen tarkoitetun joukkovelkakirjalainan tai vakuudellisen lainan liikkeeseenlasku on monessa tapauksessa hyvä vaihtoehto perinteiselle lainalle ja erityisen hyvin soveltuva nimenomaan projektirahoitukseen. Edelleen, riippumattomuus rahoituslähteistä, uusien sijoittajaryhmien tavoittaminen ja hajautus rahoitusinstrumenttien välillä tekevät projektibondeista mielenkiintoisen rahoitusvaihtoehdon.

Aalto Capital toimii yritysten neuvonantajana instrumenttien liikkeeseenlaskujen yhteydessä kaikissa prosessin vaiheissa. Palvelumme käsittävät tarvittavan dokumentaation laadinnan, rahoittajien kontaktoinnin, neuvottelut rahoittajien kanssa ja tarvittavien muiden osapuolien (lainopilliset neuvonantajat, pankit, sijoittajaviestintään erikoistuneet tahot tms.) hankkimisen asiakkaan puolesta.

Koska jokaisen hankkeen rahoitustarpeet ovat aina yksilölliset, edellyttää tämä aina tapauskohtaista tarkastelua sopivan rahoitusinstrumentin osalta:

  • Projektibondit/joukkovelkakirjalainat eli rahoitus tiettyyn hankkeeseen, joka myös toimii vakuutena liikkeeseen laskettavalle joukkovelkakirjalainalle.
  • Joukkovelkakirjalainat joilla kerättävät rahat on tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kerättävien varojen käyttöä valvotaan esim. trustee-järjestelyn tms. kautta.
  • Joukkovelkakirjalainat rahoitusinstrumentteina edellyttävät tiettyä koko yritykseltä ja vakavaraisuutta, mutta mahdollistavat riippumattomuuden erillisistä vakuuksista.
Contact