Oma pääoma / Mezzanine

Erityisesti kehityshankkeissa ja olemassaolevien kiinteistöhankkeiden uudelleenrahoituksen yhteydessä mezzanine on mielenkiintoinen vaihtoehto monesti kalliimmalle ja vaikeammin saatavilla olevalle, mutta välttämättömälle omalle pääomalle. Oman ja vieraan pääoman väliin sijoittuvalla mezzaninella voidaan korvata osuus oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta antaen täten taloudellisesta näkökulmasta enemmän liikkumavaraa hankkeiden kehityksessä.

Aalto Capitalilla on pitkäaikainen kokemus pääomarakenteiden suunnittelusta ja erityisesti erilaisten mezzanine-instrumenttien hyödyntämisessä osana rahoitusrakennetta, joiden käyttö on myös vastaanotettu positiivisesti hankekehittäjien, sijoittajien ja pankkien keskuudessa.

Kansainvälinen sijoittaja- ja rahoittajayhteistyöverkostomme koostuu vakuutusyhtiöistä, eläkevakuutusyhtiöistä & -säätiöistä, perherahastoista ja mezzanine-rahastoista. Jatkuva dialogi sijoittajien ja rahoittajien kanssa mahdollistaa aina sopivimman rahoittajan valinnan hankkeeseen.

Contact